Foredragsaften med Lise Andersen

MØLLERIETS UDVIKLING FRA SKUBBEKVÆRN TIL DEN MODERNE VALSESTOL

 

Foredrag ved fhv. museumsinspektør Lise Andersen, der vil gennemgå de næsten 1000 års udvikling af dansk mølleri.

 

Vandmøllerne introduceredes i Danmark nogenlunde samtidig med kristendommen, og meget tyder på, at det var de munke, der i 1100-årene byggede klostre i Danmark, der udbredte kundskaben om møllebyggeri.

 

Oldtidsbonden havde brugt hovedparten af sin vågne tid på at skaffe sig det daglige brød. Formalingen af korn til mel var en proces, der optog så meget af især kvindernes dagligdag, at vi i dag har svært ved at forestille os, hvor central denne arbejdsopgave var i dagligdagen. Man regner med, at ét medlem af hver husstand måtte bruge alle døgnets arbejdstimer på at male brødkorn på enten skubbekværn eller drejekværn (håndkværn). Da skubbekværn og håndkværn blev stillet til side, og vandkraften overtog det hårde malearbejde, blev der frigivet meget tid, som kunne bruges i samfundsudviklingens tjeneste.

 

Vandmøllen havde imidlertid den skavank, at den ikke kunne male i tørre perioder og når frosten bandt vandet. Midt i 1200-tallet lærte man så vindmøllen at kende, og helt frem til slutningen af 1800-tallet var vand- og vindkraft de vigtigste energikilder i Danmark. Gennem århundrederne blev møllerne effektiviseret, og på vindmøllernes område blev Danmark i løbet af 1800-tallet et foregangsland.

Pris for medlemmer af Kornets Hus' støtteforeninng og frivillige: 100 kr.

 

For ikke medlemmer: 150 kr.

 

Der serveres kaffe/te og kage i løbet af aftenen, og begge dele er inklusiv i billetprisen.  

Køb din billet til foredragsaften med Lise Andersen