Foredragsaften med Bjarne Ottesen

TANG, MILJØ OG HELSE.

 

Foredrag med Bjarne Ottesen, fhv. udviklingschef for

Nordisk Tang og nuværende konsulent og ejer af Tanggården på Endelave. 

 

Der er i de senere år kommet meget fokus på tang som en bæredygtig ressource.

 

Tang har en fantastisk evne til at optage næringsstoffer fra havet, og når den fjernes, kan den anvendes til gødning, som foder til husdyr, i bekæmpelsen af svampeangreb, til fremme af planters sundhed, samt mindske iltsvind i hav og fjord.

 

Bjarne Ottesen vil i foredraget fortælle om forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, hvor tang bl.a. kan være med til at udfase antibiotika hos svin og gøre gylle lugtløs!

 

Han vil også fortælle om tang som fødevare, herunder i brød og som ingrediens i forskellige opskrifter.

 

Køkkenet i Kornets Hus vil naturligvis også bruge tang som ingrediens i aftenens kaffebrød.

Pris for medlemmer af Kornets Hus' støtteforeninng og frivillige: 100 kr.

 

For ikke medlemmer: 150 kr.

 

Der serveres kaffe/te og kage i løbet af aftenen, og begge dele er inklusiv i billetprisen.  

Køb din billet til foredragsaften med Bjarne Ottesen